Đừng sợ xã hội dân sự!
TTCT - “Ở VN có một số người sợ rằng nếu thúc đẩy xã hội dân sự (XHDS) sẽ có sự đối lập với chính quyền. Sợ như thế là hơi quá, là không tin vào người dân. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nghiên cứu về XHDS”.
Đề cương kịch bản giao lưu trực tuyến (online disscussion)
Phiên bản kịch bản (lần 1) cho buổi giao lưu trực tuyến sẽ được thảo luận góp ý trong buổi họp Ban Điều hành ngày 22/5/2006 tại AAV
Giao lưu trực tuyến trên mạng Internet
Theo bản tham chiếu xây dựng webiste của mạng CIFPEN trên mạng Internet giữa Technoaid với AAV và CARE International, Nhóm CIFPEN sẽ tiến hành 3 cửa sổ khảo sát trực tuyến và 2 GIAO LƯU TRỰC TUYẾN trên mạng Internet
Xóa đói giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo xóa đói giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.