ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐOÀN DOANH NGHIỆP TỰ ĐỘNG HÓA THAM DỰ TRIỂN LÃM ROBOTWORLD 2015 tại Hàn Quốc (28-31/10/2015)

11/Thg9/2015 16:47:24

Các Doanh nghiệp của Hội Tự động hóa Việt Nam có nhu cầu tham dự Đoàn doanh nghiệp tham dự triển lãm ROBOTWORLD 2015 xin liên hệ với VP Hội Tự động hóa Việt nam để biết thêm chi tiết, muộn nhất trước ngày 20/9/2015, theo địa chỉ:
Hội Tự động hóa Vietnam (VAA)
Điện thoại: (84-4) 22157058; 36556936  Fax: (84-4) 35666936

E-mail: vaa@automation.org.vn

Thông tin đăng ký xin được download theo mẫu sau:
http://www.automation.org.vn/download/2015/[Barter-booth]Robot-World-2015-Exhibitors-Application-Form.docx