Hai “đặt hàng” từ Bộ trưởng Bộ KH và CN cho Hội Tự động hóa Việt Nam

12/Thg4/2022 09:56:28

Mục tiêu của lần đặt hàng này là hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực điều khiển, tự động hóa.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị khoa học và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (VCCA 2021), Bộ trưởng Bộ KH và CN Huỳnh Thành Đạt cho biết chiến lược phát triển KH và CN giai đoạn 2021 – 2030 đang được Bộ KH và CN xây dựng (sắp được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành) đã xác định công nghệ tự động hóa là một trong những hướng công nghệ ưu tiên.

Được biết, trong danh mục gồm 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển (do Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành), trong đó, có khoảng 20 công nghệ thuộc lĩnh vực tự động hóa và danh mục 107 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích đầu tư phát triển, trong đó có khoảng 30 sản phẩm thuộc lĩnh vực tự động hóa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng đặt hàng Hội Tự động hóa Việt Nam hai đề mục gồm:

Thứ nhất, Hội Tự động hóa Việt Nam tăng cường hoạt động kết nối, chuyển giao công nghệ từ các nhà cung cấp công nghệ tiên tiến trên thế giới nhằm đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực Điều khiển, Tự động hóa. Trong đó, chú trọng phát triển sản xuất thông minh theo hướng kết nối các khâu thiết kế – vận hành – bảo trì cùng tích hợp công nghệ quản lý trong doanh nghiệp, đồng thời ứng dụng bộ 3 giải pháp “tự động hóa – tiết kiệm năng lượng – phần mềm” trên nền tảng số, kết hợp xử lý dữ liệu lớn bằng trí tuệ nhân tạo (AI); huy động các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu tập trung giải quyết các bài toán mang tính đột phá gắn với chuyển đổi số giúp cải thiện và nâng cao mức độ tự động hóa đối với sản phẩm công nghiệp của Việt Nam cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến trên thế giới.

Thứ hai, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp cùng với Bộ KH và CN để đẩy mạnh hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến công nghệ và chuyển đổi số theo hướng xanh, sạch, tuần hoàn, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thông qua các Chương trình KH và CN cấp quốc gia.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tự động hóa tham gia Hội nghị VCCA 2021 cho việc xây dựng chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hồng Linh