Lần thứ 2 vinh danh Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards

01/Thg3/2023 10:27:32

Tiếp nối thành công của Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards lần thứ nhất, năm 2023, dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông,… Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục chủ trì, giao cho Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Công ty CP phát triển Báo Sáng và các đơn vị hữu quan thực hiện chương trình biểu dương “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards” lần thứ hai.

Hình ảnh tại Lễ vinh danh I4.0 Award lần thứ nhất, tổ chức vào năm 2022.

Chương trình vinh danh nhằm đánh giá hiệu quả việc tích cực, chủ động thực hiện CMCN 4.0, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp và biểu dương sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống, các nhà máy sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển quản trị, sản xuất thông minh. Đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, doanh nghiệp, phát triển kinh tế số.

Thông qua I4.0 Awards, Ban tổ chức cũng mong muốn từng bước tạo sân chơi bền vững cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh, nghiên cứu KH&CN, đổi mới sáng tạo,…


Chương trình gồm các hoạt động: Tổ chức Hội thảo khoa học về thành quả của Cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số; Phát hành kỷ yếu TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam; Truyền hình trực tiếp Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam trên sóng quốc gia.

4 hạng mục của chương trình I4.0 Awards

TOP Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0: Biểu dương các doanh nghiệp đã thực hiện các dự án chuyển đổi số thành công, tiêu biểu, có định hướng tương lai trong việc xây dựng nhà máy thông minh, trong quản lý chuỗi cung ứng thông minh và các sản phẩm, dịch vụ thông minh.

TOP Tổ chức/Doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo: Biểu dương các Tổ chức/Doanh nghiệp triển khai đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa sản xuất, đổi mới mô hình quản trị, kinh doanh tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế số.

TOP Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0: Biểu dương các doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ số xuất sắc được ứng dụng trong công nghiệp 4.0.

TOP tổ chức/địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện CMCN 4.0 và Chuyển đổi sốBiểu dương các tổ chức/địa phương tiêu biểu tích cực thực hiện chủ trương cuộc CMCN 4.0 và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.

Ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Lễ vinh danh lần thứ nhất.

Với ý nghĩa chính trị xã hội rất lớn của chương trình, Ban Tổ chức thông báo tới các đơn vị hưởng ứng, đề cử/tự ứng cử và gửi hồ sơ tham gia chương trình trước ngày 5/5/2023 và đồng hành cùng Ban Tổ chức trong các hoạt động. Chương trình được triển khai trên toàn quốc, tiến hành qua 2 cấp Hội đồng xem xét là Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo. Hội đồng Chung khảo gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín đánh giá và tư vấn kết quả lựa chọn cho Ban tổ chức.

Kết quả các tổ chức/doanh nghiệp đạt tiêu chí của chương trình sẽ được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực và được công bố tại Lễ biểu dương “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards” lần thứ hai, năm 2023, dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ 18/5/2023, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại:
Hotline: 0983094278; 0931111199; 09698623028; 0916850581

hoặc Email: i4.0award@gmail.com.

Huệ Vũ