Phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu

22/Thg8/2006 08:38:56

Thủ tướng lưu ý cần huy động mọi lực lượng trong xã hội, thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ, trong đó đội ngũ cán bộ trình độ cao làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học cần được coi là lực lượng chủ lực để có các biện pháp quản lý, đầu tư và phát triển phù hợp.

Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, bao gồm xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế, đặc biệt trong các doanh nghiệp. Gắn với nhiệm vụ này, cần đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, môi giới, dịch vụ về khoa học công nghệ để phát triển thị trường công nghệ. Chuẩn bị ngay việc xây dựng các văn bản hướng dẫn để sớm thực thi có hiệu quả Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Chuyển giao công nghệ sau khi được Quốc hội thông qua. Xây dựng phát triển các trung tâm giao dịch khoa học công nghệ tại các vùng kinh tế lớn trong cả nước.

Tiếp đến, đổi mới cơ bản chính sách đầu tư và cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ phù hợp với đặc thù của hoạt động khoa học công nghệ và thúc đẩy đầu tư của toàn xã hội cho đổi mới công nghệ để có thể đạt mức 1,5% GDP vào năm 2010. Chú ý tập trung đầu tư cho con người để phát triển tài sản trí tuệ của đất nước và xây dựng các cơ chế, chính sách đặc biệt để phát triển tiềm lực khoa học công nghệ.

Nhiệm vụ tiếp theo xây dựng lộ trình hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ để lĩnh vực này có đủ năng lực phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết được các nhiệm vụ khoa học công nghệ quốc gia ở tầm quốc tế; nhanh chóng củng cố và mở rộng mạng lưới đại diện khoa học công nghệ ở nước ngoài. Tạo điều kiện để các viện nghiên cứu hàng đầu của khu vực và thế giới có chi nhánh nghiên cứu tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu cần có các giải pháp để sớm hình thành các tập thể khoa học và công nghệ mạnh với đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư, kỹ sư trưởng, kỹ thuật viên lành nghề có trình độ khu vực và quốc tế, đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ khoa học công nghệ quốc gia ở tầm quốc tế. Đầu tư có trọng điểm để xây dựng một số viện nghiên cứu đạt trình độ quốc tế.

(Theo TTXVN)