THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 6 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

29/Thg7/2021 08:53:19

Hội nghị - Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2021 (Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation) là Hội nghị VCCA lần thứ 6 được Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai, sẽ diễn ra trong hai ngày 05-06/11/2021. Tiêu đề chính của Hội nghị là “Tự động hoá trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia: Thông minh và sáng tạo”.

Hiện tại mặc dù có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng các công tác chuẩn bị cho Hội nghị và triển lãm vẫn đang được tiến hành. Vừa qua Thường trực Ban Chấp hành Hội Tự động hóa Việt Nam đã họp cùng với các đại diện các Ban của Hội nghị -Triễn lãm để thảo luận về công tác tổ chức và đã cho phép bổ sung các đại diện mới do các Trường đề xuất vào Ban Chương trình của Hội nghị. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa cũng đồng ý lựa chọn các báo cáo của Hội nghị để xem xét phản biện và đưa vào kế hoạch đăng bài.