Thông báo về Form viết bài cho “CHUYÊN SAN KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA” 2013

14/Thg5/2013 10:56:15

BTB Tạp chí gửi đến các tác giả Form mẫu viết bài cho Chuyên san. Mẫu được Download theo đường link dưới đây: Link Down mẫu

Lưu ý:

  1. Các tác giả sử dụng MS Office 2007 sử dụng template có tên "Journal.dotx", tác giả nào viết bằng MS Office 2003 sử dụng "Journal.dot".
  2. Các công thức phải được soạn thảo bằng phần mềm MathType với preference có tên "Journal.eqp".

Đăng ký ở đây