Thông tin chung VCCA 2021

10/Thg5/2021 16:08:00

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ VI VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - VCCA 2021
Xem thông báo số 1 tiếng việt tại đây.
Xem thông báo số 1 tiếng anh tại đây.