Ưu tiên chống sa mạc hoá tại bốn vùng

24/Thg5/2006 10:32:46

Những địa bàn này bị ảnh hưởng nặng nề bởi thoái hoá đất và diện tích rừng bị thu hẹp, là những vùng đầu nguồn xung yếu, nhưng thiếu nước và hạn hán nghiêm trọng; đất canh tác đang dần bị nhiễm mặn, phèn.

     Thời gian tới, 4 vùng ưu tiên tập trung xây dựng và thực hiện các dự án hỗ trợ các địa phương và người dân trồng rừng trên cát để nhân rộng mảng xanh; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và cây trồng để tăng năng suất và xoá đói giảm nghèo; phục hồi rừng đầu nguồn giữ nước, chắn cát với mục tiêu quản lý bền vững tài nguyên đất đai, nguồn nước, hạn chế tối đa ảnh hưởng của hạn hán, thoái hoá đất tới sản xuất canh tác, tạo thu nhập cho người dân.

     Hiện nay Việt Nam có sa mạc hoá cục bộ, với khoảng 7,85 triệu ha trong tổng số 9,34 triệu ha đất hoang hoá, đã và đang chịu tác động mạnh bởi các hiện tượng sa mạc hoá như: đất trống bị thoái hoá, ong hoá, nhiễm mặn, phèn, xói mòn, khô hạn, cát bay theo mùa hoặc vĩnh viễn.

     Theo thông báo của Cục lâm nghiệp, dự kiến trong tháng 6/2006, "Năm quốc tế chống sa mạc hoá" sẽ diễn ra tại Hà Nội.