KHUNG CHƯƠNG TR̀NH HỘI NGHỊ  TOÀN QUỐC LẦN THỨ 1 VỀ

 ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2011 

 

Thứ 6 ngày 25/11/2011

07:30-08:30

Sảnh đường Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Đăng kư đại biểu 

08:30 – 09:15

Hội trường Viện KH và Công nghệ Việt Nam: Lễ khai mạc Hội nghị

 

09:15 – 10:15

Hội trường Viện KH và Công nghệ Việt NamBáo cáo phiên toàn thể

Chủ tŕ phiên toàn thể: TS. Đỗ Hữu Hào

10:15 – 10:30

Giải lao

10:30 – 12:30

Hội trường Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Lư thuyết điều khiển tự động

14, 19, 20, 39, 89, 167

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Nguyễn Doăn Phước

 

Pḥng  209 Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Quan sát trạng thái và nhận dạng

63, 85, 90, 124, 142, 171

Trưởng Tiểu Ban

TS. Nguyễn Chí Ngôn

 

Pḥng họp Đa năng

Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Hệ thống điều khiển nhúng

 53, 65, 110, 112, 120, 168

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Lê Bá Dũng

TS. Đặng Xuân Hoài

 

Hội trường Viện KH và CN VN

Phiên chuyên đề của Trường Đại học Tasmania Úc

Điều khiển các phương tiện hàng hải

199, 203, 200, 206, 202, 204

Trưởng Tiểu Ban

TS. Nguyễn Đức Hùng

PGS. TS. Phạm Ngọc Tiệp

12:30 – 13:30

Ăn trưa

13:30 – 15:30

Hội trường Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Mô h́nh hoá và điều khiển

rô bốt (I)

9, 13, 68, 72, 137, 179

Trưởng Tiểu Ban

GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn

Pḥng  209 Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển xe tự hành,

 rô bốt di động (I)

103, 126, 128, 132, 166, 181

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Trần Quang Vinh

Pḥng họp Đa năng

Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển động cơ

10, 47, 48, 87, 191, 192

Trưởng Tiểu Ban

GS. TSKH. Nguyễn Phùng Quang

Hội trường Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Tự động hoá trong lĩnh vực

 năng lượng

46, 50, 56, 95, 145

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Đoàn Quang Vinh

PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh

15:30 – 16:00

Giải lao

16:00 – 18:00

Hội trường Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Mô h́nh hoá và điều khiển rô bốt  (II)

79, 80, 97, 99, 109,71

Trưởng Tiểu Ban

GS. TS. Đào Văn Hiệp

GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang

Pḥng  209 Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển xe tự hành,

rô bốt di động (II)

31, 35, 40, 163, , 193, 52 

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Tạ Cao Minh

PGS. TS. Nguyễn Quang Hải

Pḥng họp Đa năng

Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển máy phát và ổ từ

42, 134, 152, 157, 162, 176

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Bùi Quốc Khánh

PGS. TS. Lê Ṭng

Hội trường Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Tự động hoá trong lĩnh vực

năng lượng tái tạo

23, 30, 51, 92, 188

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng

PGS. TS. Lê Văn Doanh

 

Thứ 7 ngày 26/11/2011

08:30–10:30

Hội trường Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển hệ phi tuyến

15, 16, 32, 49, 70, 182

Trưởng Tiểu Ban

GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát

PGS. TS. Lê Hùng Lân

 

 

Pḥng  209 Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển trên cơ sở xử lư  ảnh và tiếng nói

81, 106, 148, 150, 178, 198

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Nguyễn Tăng Cường

 

Pḥng họp Đa năng

Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Ứng dụng trong an ninh,

quốc pḥng

67, 135, 140, 146, 184

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TSKH. Nguyễn Công Định

PGS. TS. Trần Đức Thuận

Hội trường Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Hệ thông đo lường thông minh

102, 122, 155, 158, 173, 169

Trưởng Tiểu Ban

GS. TS. Phạm Thị Ngọc Yến

PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

 

10:30 – 10:50

Giải lao

10:50 – 12:30

Hội trường Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển các quá tŕnh

công nghệ (I)

29, 66, 139, 149, 151

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm

PGS. TS. Nguyễn Như Hiển

Pḥng  209 Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển điện tử công suất (I)

26, 45, 93, 108, 125

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ

 

 

Pḥng họp Đa năng

Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển thông minh, hệ mờ, mạng nơ ron, thuật gen (I)

75, 88, 143, 86

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan

 

Hội trường Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Các ứng dụng khác

61, 115, 187, 190

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Bùi Thế Dũng

PGS. TS.  Đặng Ngọc Thanh

 

 

12:30 – 13:30

Ăn trưa

13:30 – 15:30

Hội trường Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển các quá tŕnh

công nghệ (II)

17, 18, 114, 123, 189, 196

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Thái Quang Vinh

PGS. TS. Đinh Văn Nhă

 

Pḥng  209 Viện CNTT

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển điện tử công suất (II)

104, 107, 117, 141, 147, 183

Trưởng Tiểu Ban

GS. TS. Nguyễn Trọng Thuần

 

Pḥng họp Đa năng

Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Điều khiển thông minh, hệ mờ, mạng nơ ron, thuật gen (II)

6, 69, 77, 98, 160, 164

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Phan Xuân Minh

PGS. TS. Tô Văn Dực

Hội trường Viện KH và CN VN

Báo cáo của Tiểu ban

Ưng dụng trong y tế và các hệ

sinh học

4, 7, 12, 22, 43, 62,

Trưởng Tiểu Ban

PGS. TS. Nguyễn Thế Truyện

 

 

15:30 – 16:00

Giải lao

16:00 – 17:00

Hội trường Viện CNTT: Diễn đàn trao đổi về  Điều khiển học và  Chương tŕnh nghiên cứu cơ bản của Nhà nước

Đồng chủ tŕ: PGS. TSKH. Phạm Thượng Cát, PGS. TS. Tạ Cao Minh

17:30 – 20:00

Nhà Hàng Vạn Hoa (94 Hoàng Quốc Việt, Hà nội):

Lễ bế mạc, Trao giải  thưởng Best papers  và  Tiệc bế mạc Hội nghị

 

       CHƯƠNG TR̀NH CHI TIẾT HỘI NGHỊ  TOÀN QUỐC LẦN THỨ 1

       VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2011

 

Thứ 6,  25 tháng 11 năm 2011

 

07:30  - 08:30

Sảnh đường Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Đăng kư đại biểu 

08:30 – 09:15

Hội trường Viện KH và Công nghệ Việt Nam: Lễ khai mạc Hội nghị

09:15 - 10:15

 

09:15 – 09:45

 

 

 09:45 – 10:45

 

Hội trường Viện KH và Công nghệ Việt NamBáo cáo mời phiên toàn thể

Chủ tŕ: TS. Đỗ Hữu Hào

-          Xu thế phát triển của Điều khiển và  Tự động hóa trên thế giới và cơ hội thách thức đối với Việt nam (Phạm Thượng Cát, Nguyễn Phùng Quang, Nguyễn Chỉ Sáng, Nguyễn Doăn Phước, Hội Tự động hóa Việt nam)

-          On Decoupled Parallel Manipulators (Professor Victor Glazunov, Mechanical Engineering Research Institute, Russian Academy of Sciences)

10:15 – 10:30

Giải lao

 

 Pḥng họp 1: Hội trường Viện Công nghệ thông tin

Thời gian

Bài số

Tên báo cáo

Tác giả

Tiểu ban:  Lư thuyết điều khiển tự động

Trưởng tiểu ban: PGS. TS. Nguyễn Doăn Phước

10:30 – 10:50

14

 Dự báo tín hiệu đầu ra quá tŕnh đáp ứng chậm trên cơ sở cực tiểu hóa sai lệch dự báo tuyến tính kết hợp cực đại hóa Entropy

 Nguyễn Doăn Phước, Nguyễn Văn Chí

10:50 – 11:10

19

Tối ưu quá tŕnh huấn luyện đồng thời nhiều kỹ năng cho người điều khiển các hệ thống kỹ thuật phức tạp trên cơ sở lư thuyết qui hoạch động

Phạm Trung Dũng, Vũ Xuân Đức

11:10 – 11:30

 20

Thiết kế bộ điều khiển bền vững cho hệ thống lái tự động tàu thủy với thời gian trễ không xác định

Đặng Xuân Kiên, Trần Hoàng Dũng, Quách Đức Cường

11:30 – 11:50

 39

H-infinity norm computation of multi-agent dynamical systems

Nguyễn Đ́nh Ḥa, Nguyễn  Doăn Phước

11:50 – 12:10

 89

Điều khiển hệ pha không cực tiểu bằng bộ điều khiển tích hợp trên cơ sở điều khiển dự báo dựa mô h́nh và điều khiển trượt

Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Phan Xuân Minh ,  Phạm Văn Thiêm

12:10 – 12:30

 167

Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô h́nh theo phương pháp cân bằng cho bài toán điều khiển cân bằng rôbốt

Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du

12:30 – 13:30

                                                   Nghỉ ăn trưa

Tiểu ban:  Mô h́nh hóa và điều khiển rô bốt (I)

Trưởng tiểu ban GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn

13:30 – 13:50

 9

Điều khiển hồi tiếp ngơ ra mờ thích nghi gián tiếp hệ cánh tay máy hai khớp nối tiếp

Nguyễn Quang Vịnh, Trương Duy Trung, Phan Tương Lai

13:50 – 14:10

13

Robot sơn tự động các vật phẳng có đường bao phức tạp

Trần Công Thịnh, Nguyễn Ngọc Lâm

14:10 – 14:30

 68

Điều khiển thích nghi dùng bộ quan sát trượt cho các khớp của tay máy công nghiệp có độ cứng vững thấp.

Vơ Thu Hà, Bùi Quốc Khánh, Đỗ Việt  Phương

14:30 – 14:50

72

Động lực học và điều khiển robot phun cát RoPC02

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Trung Tuấn, Triệu Quốc Lộc, Đỗ Đức Lộc

14:50 – 15:10

 137

Tối ưu hệ số học của mạng hàm bán kính cơ sở trong bộ điều khiển robot theo phương pháp tính momen

Nguyễn Trần Hiệp, Phạm Thượng Cát

15:10 – 15:30

179 

Điều khiển thích nghi Robot công nghiệp

Phan Xuân Minh, Lê Hữu Trung

15:30 – 16:00

                                                    Nghỉ giải lao

Tiểu ban:  Mô h́nh hóa và điều khiển rô bốt (II)

Đồng trưởng tiểu ban GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang, GS. TS. Đào Văn Hiệp

16:00 – 16:20

79 

Mô h́nh hoá cơ hệ tay máy song song và xây dựng trung tâm gia công trên máy phay CNC 5 trục ảo

Lê Hoài Quốc, Nguyễn Minh Thạnh

16:20 – 16:40

 80

Tối ưu hóa thiết kế tay máy song song dùng thuật toán di truyền kết kợp tập hợp tối ưu Pareto

Nguyễn Minh Thạnh, Nguyễn Xuân Vinh, Lê Hoài Quốc, Nguyễn Ngọc Lâm

16:40 – 17:00

 97

Structural Synthesis of Decoupled Parallel Mechanisms

Victor Glazunov, Nguyen Minh Thanh and Tran Quang Nhat

17:00 –17:20

 99

Giải bài toán động học ngược robot dư dẫn động bằng phương pháp chiếu tọa độ và chiếu vận tốc

Thái Phương Thảo, Nguyễn Quang Hoàng

17:20 – 17:40

109

Ứng dụng tọa độ Plücker xem xét cấu h́nh đặc biệt của cơ cấu song song

Nguyễn Ngọc Lâm, Phan Văn Đức, Nguyễn Minh Thi, Nguyễn Minh Thạnh, Trần Công Tuấn

17:40 –18:00

71

Nghiên cứu so sánh cấu trúc động học của rô-bốt song song mở rộng với cơ cấu 6-RUS

Lê Đức Thọ, Nguyễn Hùng Long

 

Pḥng họp 2: Pḥng  209 Viện Công nghệ thông tin

Thời gian

Bài số

Tên báo cáo

Tác giả

Tiểu ban:  Quan sát trạng thái và nhận dạng

Trưởng tiểu ban TS. Nguyễn Chí Ngôn

10:30 – 10:50

63

Ứng dụng mạng mờ -noron trong nhận dạng đối tượng phi tuyến

Phan Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Thuần

10:50 – 11:10

 85

Thiết kế hệ thống nhận dạng biển số xe tải tại các cổng tự động

Trần Hoài Linh, Lư Ngô Mai

10:10 – 11:30

 90

Hệ thống tự động kiểm định chất lượng vải dệt dựa trên kỹ thuật xử lư ảnh và nhận dạng

Lê Huy Việt, Trần Thanh Hải, Lê Thị Lan

11:30 – 11:50

 124

Phương pháp tự động xác định hệ số trong hàm ngưỡng wavelet minFDR để nâng cao khả năng chống nhiễu trong hệ thống công nghiệp

Trần Thị Hòa, Nguyễn Thế Truyện

11:50 – 12:10

 142

Tổng hợp điều khiển cho hệ bám điện cơ trên cơ sở phương pháp Backstepping kết hợp điều khiển trong chế độ trượt

Nguyễn Thanh Tiên, Nguyễn Trọng Thanh

12:10 – 12:30

 171

Nhận dạng trong hệ kín quá tŕnh hơi quá nhiệt trong ḷ hơi của Nhà máy đạm Phú Mỹ

Trịnh Thị Khánh Ly, Hoàng Minh Sơn

12:30 – 13:30

                                                   Nghỉ ăn trưa

Tiểu ban:  Điều khiển xe tự hành và rô bốt di động (I)

Trưởng tiểu ban PGS. TS. Trần Quang Vinh

13:30 – 13:50

103

Robot hướng dẫn bảo tàng dựa trên công nghệ đa phương tiện

Nguyễn Quốc Cường, Lê,Thị Lan, Nguyễn Việt Tùng, Trần Đỗ Đạt

13:50 – 14:10

 126

Xây dựng bộ điều khiển mờ cho Robot bám đường

Hoàng Quang Chính, Nguyễn Đức Lành, Nguyễn Công Khoa, Nguyễn Thành Sơn

14:10 – 14:30

 128

Obstacle Avoidance Methods for a Laser Based Intelligent Wheelchair

Hoang Trieu and Quang Nguyen

14:30 – 14:50

 132

Xây dựng hệ đo xa 3D dùng cảm biến laser cho robot di động tự trị

Trần Thuận Hoàng, Đặng Anh Việt, Trần Quang Vinh

14:50 – 15:10

  166

Phát triển robot kiểm tra và vệ sinh đường ống

Trần Phương Nam, Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Ngọc Phương

15:10 – 15:30

181 

Thiết kế quỹ đạo và điều khiển xe tự hành vận chuyển trong kho

Nguyễn Văn Tính, Phạm Thượng Cát, Pham Minh Tuấn, Bùi Thị Thanh  Quyên

15:30 – 16:00

                                                    Nghỉ giải lao

Tiểu ban:  Điều khiển xe tự hành và rô bốt di động (II)

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS. Tạ Cao Minh, PGS. TS. Nguyễn Quang Hải

16:00 – 16:20

31

Study of Artificial Fish Bladder System for Robot Fish

Minh Thuan Le, Truong Thinh Nguyen and Ngoc Phuong Nguyen

16:20 – 16:40

  35

Autonomous Inspection with Multi-Link Robotic Fish

Truong Thinh Nguyen, Ngoc Phuong Nguyen and Minh Nhat Dang

16:40 – 17:00

 40

A Solution of Obstacle Collision Avoidance for Robotic Fish Based on Fuzzy Systems

Dang Phuc Nguyen, Truong Thinh Nguyen and Ngoc Phuong Nguyen

17:00 – 17:20

 163

A Study on PID and Fuzzy Based Controllers Design for Controlling Motion and Direction of a 5-Link Carangiform Fish Robot

Van Anh Pham and Tuong Quan Vo

17:20 –17:40

 193

Nghiên cứu chế độ hăm tái sinh trong vận hành ô tô điện

Phùng Văn Trang, Tạ Cao Minh

17:40 – 18:00

 52

Mô h́nh hóa động lực học Quadrotor

Đào Văn Hiệp, Trần Xuân Diệu, Phùng Thế Kiên

 

Pḥng họp 3: Pḥng họp đa năng Viện KH và CN Việt Nam

Thời gian

Bài số

Tên báo cáo

Tác giả

Tiểu ban:  Hệ thống điều khiển nhúng

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS. Lê Bá Dũng, TS. Đặng Xuân Hoài

10:30 – 10:50

 53

Sử dụng công nghệ FPAA và PSoC trong thiết kế mạch thu thập và xử lư tín hiệu điện tim

Trần Hoài Linh, Nguyễn Bá Biền, Phạm Văn Nam, Nguyễn Đức Thảo

10:50 – 11:10

65

Ứng dụng hệ thống nhúng thiết kế chế tạo thiết bị thông tin liên lạc không dây

Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Vinh, Lê hải Triều.

10:10 – 11:30

110

Cấu h́nh chip CNN giải bài toán thủy lực một chiều bằng công nghệ FPGA

Vũ Đức Thái, Phạm Thượng Cát, Bùi Văn Tùng

11:30 – 11:50

112

Tích hợp các thuật toán điều khiển trên FPGA theo hướng SOC

Lê Bá Dũng, Bùi Thị Thanh Quyên

11:50 – 12:10

120

Nghiên cứu khả năng ứng dụng FPGA trong việc điều khiển đồng bộ hệ động cơ một chiều trong dây chuyền bọc cáp viễn thông

Trương Đăng Khoa

12:10 – 12:30

168

Nghiên cứu phát triển module CPU cho thiết bị thu thập dữ liệu đa kênh DATACOM

Nguyễn Đăng Chung, Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh, Chu Ngọc Liêm, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thành Long, Châu Văn Tú

12:30 – 13:30

                                                   Nghỉ ăn trưa

Tiểu ban:  Điều khiển động cơ

Trưởng tiểu ban GS. TSKH. Nguyễn Phùng Quang

13:30 – 13:50

 10

Ứng dụng mạng nơ-rôn lô-gíc mờ trong phát hiện sự cố của động cơ điện một chiều

Trần Hoài Linh, Đinh Văn Nhượng, Đặng Văn Tuệ

13:50 – 14:10

47

Khảo sát đặc điểm ổn định của mô h́nh trạng thái gián đoạn của động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu

Phạm Tâm Thành,  Nguyễn Phùng Quang

14:10 – 14:30

48

Xác định vị trí đỉnh cực ban đầu của động cơ tuyến tính loại đồng bộ kích thích vĩnh cửu sử dụng phương pháp điều khiển lực đẩy

Đào Phương Nam,  Nguyễn Phùng Quang

14:30 – 14:50

87

Ưng dụng giải thuật bầy đàn để xác định thông số bộ PID trong điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha.

Hùynh Đức Chấn, Nguyễn Minh Tâm, Lê Thị Thanh Hoàng

14:50 – 15:10

191 

Mô h́nh hóa và mô phỏng động cơ từ trở thay đổi sử dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn

Nguyễn Bảo Huy, Tạ Cao Minh

15:10 – 15:30

192 

Điều khiển phân bố mômen động cơ từ trở thay đổi có đặc tính điện cảm phi tuyến mạnh

Nguyễn Bảo Huy, Tạ Cao Minh

15:30 – 16:00

                                                    Nghỉ giải lao

Tiểu ban:  Điều khiển máy phát và ổ từ

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS. Bùi Quốc Khánh, PGS. TS. Lê Ṭng

16:00 – 16:20

42

Thiết kế bộ điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép kết hợp phương pháp tựa theo thụ động Euler-Lagrange và luật Hamiltonian

Đặng Danh Hoằng,  Nguyễn Phùng Quang

16:20 – 16:40

134 

Điều khiển tách kênh động cho ṿng bi từ chủ động 2 bậc tự do bằng phương pháp phản hồi trạng thái

Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh, Nguyễn Thị Thanh B́nh

16:40 – 17:00

 152

Hoàn thiện hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát thủy điện

Nguyễn Hồng Quang

17:00 – 17:20

 157

Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái có bộ quan sát Luenberger cho hệ thống ṿng bi từ chủ động rotor cứng 4 bậc tự do

Trần Lục Quân,Trần Xuân Minh

17:20 –17:40

162

Performance of robust controller for DFIM when the rotor angular speed is treated as a time-varying parameter

Nguyễn Tiến Hưng,  Ngô Đức Minh

17:40 –18:00

176

Thiết kế hệ điều khiển cho ṿng bi từ chủ động 4 cực sử dụng các bộ khuyếch đại tuyến tính

Nguyễn Quang Địch

 

Pḥng họp 4: Hội trường Viện KH và CN Việt Nam

 

Thời gian

Bài số

Tên báo cáo

Tác giả

Phiên Chuyên đề:  Điều khiển các phương tiện hàng hải

Đồng chủ tŕ  TS. Nguyễn Đức Hùng, PGS. TS. Phạm Ngọc Tiệp

10:30 – 10:50

199

A Survey on Marine Control Systems

Hung Nguyen

10:50 – 11:10

 203

Modeling, Simulation and Control of a Cyclic and Collective Pitch Propeller for AUVs

Poowadol Niyomka, Jonathan Binns, Neil Bose and Hung Duc Nguyen

11:10 – 11:30

 200

Real-time Control and Hardware-in-the-Loop Simulation of Surface Vessels for Multitask Missions at Seas

Hung Nguyen

11:30 – 11:50

206

Using Computational Fluid Dynamics Re-Mesh Method to Generate Hydrodynamic Models for Maneuvering Simulation of Two Submerged Bodies in Relative Motion

Zhi Quan Leong, Dev Ranmuthugala, Irene Penesis and Hung Duc Nguyen

11:50 – 12:10

 202

Modeling, Simulation and Control of Underwater Vehicles

Hung Duc Nguyen, Riaan Pienaar, Dev Ranmuthugala and William West

12:10 – 12:30

204

A MDA Process to Implement Controllers of Ship Autopilot Systems

Dong Nguyen, Hien Van Ngo and Quang Le

12:30 – 13:30

                                                   Nghỉ ăn trưa

Tiểu ban:  Tự động hóa trong lĩnh vực năng lượng

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS. Đoàn Quang Vinh, PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh

13:30 – 13:50

 46

Ứng dụng wavelet Daubechies trong phát hiện thời điểm sự cố ngắn mạch trên đường dây dài

Trần Hoài Linh, Trương Tuấn Anh

13:50 – 14:10

 50

Điều khiển VSC-HVDC - Ứng dụng trong truyền tải điện một chiều Hội An – đảo Cù Lao Chàm

Đoàn Quang Vinh, Đinh Trung Kiên

14:10 – 14:30

56

Điều khiển trực tiếp phụ tải ở lưới phân phối nhằm tiết kiệm năng lượng

Nguyễn Minh Trí, Nguyễn  Hồng Anh , Trần Quốc Tuấn

14:30 – 14:50

95

Bảo vệ quá ḍng theo đặc tính thời gian phụ thuộc trong rơ le số

Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Minh Khuê

14:50 – 15:10

  145

Thiết kế bộ điều chỉnh cộng hưởng cho mạch ṿng ḍng điện của nghịch lưu phía lưới trong điều kiện điện áp không cân bằng

Trần Duy Trinh, Trần Trọng Minh

15:10 – 15:30

 

 

 

15:30 – 16:00

                                                    Nghỉ giải lao

Tiểu ban:  Tự động hóa trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS.nguyễn Chỉ Sáng, PGS. TS. Lê Văn Doanh

16:00 – 16:20

 23

Thiết kế hệ thống mái nhà điện mặt trời với inverter thông minh

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng

16:20 – 16:40

30 

Ứng dụng Tự động hóa trong lĩnh vực phát triển Năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Nguyễn Chí Cường  

16:40 – 17:00

 51

Sách lược trụ lưới theo phương pháp tổng hợp các thành phần đối xứng trong hệ thống máy phát sức gió

Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Phùng Quang

17:00 – 17:20

 92

Tối ưu hóa hệ thống điện đa nguồn: Ví dụ nghiên cứu ở vùng Perpignan – Địa Trung Hải

Trần Văn Giang, Stephan Grieu, Trần Quốc Tuấn, Trần Hoài Linh

17:20 –17:40

 188

Mô h́nh hóa, mô phỏng và thiết kế chế tạo bộ biến đổi công suất cho hệ thống Pin năng lượng mặt trời công suất nhỏ

Ngô Mạnh Tiến, Phạm Xuân Khánh, Đặng Văn Hiệp, Hà Thị Kim Duyên

 

 

 

Thứ 7,  26 tháng 11 năm 2011

 

 Pḥng họp 1: Hội trường Viện Công nghệ thông tin

Thời gian

Bài số

Tên báo cáo

Tác giả

Tiểu ban:  Hệ điều khiển phi tuyến

Đồng Trưởng tiểu ban GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát, PGS. TS. Lê Hùng Lân

08:30 – 08:50

 15

Bàn về khả năng ứng dụng lư thuyết hệ phẳng vào phân tích và điều khiển hệ phi tuyến

Nguyễn Doăn Phước

08:50 – 09:10

 16

Controlling Chaos in a Time-Delayed System with Piecewise Linear Function

Tam Phuoc Le, Hidayet Ogras, Thanh Viet Pham and Thai Cong Duong

09:10 – 09:30

32

Điều khiển thích nghi phản hồi đầu ra theo nguyên lư tách sử dụng quan sát trạng thái thời gian hữu hạn cho hệ phi tuyến có đồng thời tham số bất định và nhiễu đầu vào

Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Doăn Phước

09:30 – 09:50

 49

Tổng hợp luật điều khiển phi tuyến cho hệ thống cầu trục

Phan Nguyên Hải

09:50 – 10:10

 70

Mô h́nh hóa đối tượng chuyển động thẳng tạo trực tiếp và đề xuất cấu trúc điều khiển

Lê Anh Tuấn, Nguyễn Viết Trường, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Phùng Quang

10:10 – 10:30

 182

 H-inifity Control for Nonlinear Systems with Interval Nondifferentiable Time-varying Delay

Nguyen Truong Thanh and Vu Ngoc Phat

10:30 – 10:50

                                                    Nghỉ giải lao

Tiểu ban:  Điều khiển các quá tŕnh công nghệ (I)

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm, PGS. TS. Nguyễn Như Hiển

10:50 – 11:10

29

Một số kết quả nghiên cứu tích hợp công nghệ điều khiển chế độ hàn và quỹ đạo xe hàn trong chế tạo hệ thống thiết bị hàn tự động nối ống đường kính lớn ở trạng thái không quay

Hoàng Văn Châu, Lục Vân Thương, Nguyễn Đ́nh Sao, Trần Duy Hiệp

11:10 – 11:30

66

Nâng cấp hệ thống điều khiển, kinh nghiệm và thực tiễn.

Phan Đăng Phong, Đoàn Văn Minh, Dương Tiến Diễn

11:30 – 11:50

139

Làm việc song song của các máy phát điện đồng bộ có đặc tính khác nhau trong trạm phát điện tàu thủy

Nguyễn Tiến Ban

11:50 – 12:10

149

Ứng dụng hệ cực trị trong các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công, Chu Đức Toàn

12:10 –12:30

151

Điều khiển nhiệt độ trong ḷ điện trở sử dụng thuật toán mờ-nơron

Nguyễn Quốc Định, Huỳnh Gia Sơn

12:30 – 13:30

                                                   Nghỉ ăn trưa

Tiểu ban:  Điều khiển các quá tŕnh công nghệ (II)

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS. Thái Quang Vinh, PGS. TS. Đinh Văn Nhă

13:30 – 13:50

 17

Tích hợp hệ thống SCADA sản xuất bia hiện đại

Đinh Văn Nhă

13:50 – 14:10

 18

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa CIP trong nhà máy bia, nước giải khát

Đinh Văn Nhă

14:10 – 14:30

114

Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô phỏng các quá tŕnh sản xuất tự động phục vụ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Ngô Đ́nh Thanh, Trần Thái Anh Âu

14:30 – 14:50

 123

Một giải pháp thiết kế hệ thống đèn giao thông thông minh

Nguyễn Chí Ngôn

14:50 – 15:10

  189

Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ và điều khiển trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS

Thái QuangVinh, Chu Ngọc Liêm, Phạm Ngọc Minh , Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Anh Tuấn, Châu Văn Tú

15:10 – 15:30

  196

Thiết kế, chế tạo các máy sấy in hoa tự động ứng dụng trong nhà máy dệt kim

Đinh Văn Nhă

15:30 – 16:00

                                                    Nghỉ giải lao

 

Pḥng họp 2: Pḥng 209 Viện Công nghệ thông tin

Thời gian

Bài số

Tên báo cáo

Tác giả

Tiểu ban:  Điều khiển trên cơ sở xử lư  ảnh và tiếng nói

Trưởng tiểu ban PGS. TS. Nguyễn Tăng Cường

08:30 – 08:50

 81

Tích hợp tương tác người-máy bằng tiếng nói trong tự động hóa

Nguyễn Việt Tùng, Phạm Thị Ngọc Yến

08:50 – 09:10

106 

Nghiên cứu phát triển hệ Robot tự hành có gắn camera tự động t́m kiếm và bám mục tiêu di động

Ngô Mạnh Tiến, Phan Xuân Minh

09:10 – 09:30

148

Một phương pháp sử dụng bộ lọc Kalman kết hợp với thuật toán bám ảnh Camshift nhằm nâng cao chất lượng bám trong các hệ thống robot tự động t́m kiếm và bám bắt mục tiêu

Ngô Mạnh Tiến, Phan Xuân Minh Hà Thị Kim Duyên

09:30 – 09:50

 150

Generic objects recognition in static images based on unsupervised learning of a color-based active basis model

T. T. Quyen Bui and Hong Keum-Shik

09:50 – 10:10

 178

Xử lư ảnh để xác định hướng và khoảng cách giữa giá đỡ và xe nâng hàng tự động

Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát

10:10 – 10:30

 198

Giải pháp điều khiển tay máy phun hạt NIX thông qua ảnh bề mặt cần làm sạch

Trần Ngọc B́nh, Vũ Quốc Huy, Nguyễn Quang Hùng

10:30 – 10:50

                                                    Nghỉ giải lao

Tiểu ban:  Điều khiển điện tử công suất (I)

Trưởng tiểu ban PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ

10:50 – 11:10

 26

Giải thuật điều chế độ rộng xung dùng sóng mang áp dụng cho bộ biến đổi ma trận gián tiếp

Trần Quốc Hoàn, Đới Văn Môn, Nguyễn Văn Nhờ

11:10 – 11:30

 45

Ứng dụng bộ nghịch lưu áp đa bậc dùng kỹ thuật PWM 1 trạng thái vào mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây

Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Văn Nhờ

11:30 – 11:50

93

New PWM Switching Techniques for an Optimum Cascade 3/3 NPC Inverter Operation

Son Nguyen, Nho Nguyen, Duong Le and Hoang Huynh

11:50 – 12:10

 108

Thiết kế bộ nguồn biến đổi tần số 50/60Hz ứng dụng biến tần ma trận

Đặng Hồng Hải, Bùi Quốc Khánh

12:10 –12:30

  125

Nghiên cứu cấu trúc Hybrid Sparse Matrix Converter ghép đa bậc sử dụng giải thuật điều chế sóng mang PWM

Trần Vũ, Nguyễn Văn Nhờ

12:30 – 13:30

                                                   Nghỉ ăn trưa

Tiểu ban:  Điều khiển điện tử công suất (II)

Trưởng tiểu ban GS. TS. Nguyễn Trọng Thuần

13:30 – 13:50

 104

Ưng dụng hệ truyền động biến tần ma trận –động cơ không đồng bộ cho phụ tải nâng hạ

Phạm Văn Bách, Bùi Quốc Khánh

13:50 – 14:10

107

Thiết kế bộ điều khiển cuốn chiếu  cho mạch ṿng điện áp một chiều của nghịch lưu nguồn Z

Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương

14:10 – 14:30

 117

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho bộ lọc tích cực song song sử dụng bộ biến đổi nguồn áp ba pha ba mức

Giang Hồng Bắc , Lưu Hồng Việt

14:30 – 14:50

 141

Điều khiển trực tiếp momen động cơ không đồng bộ cấp nguồn bằng bộ biến tần ba bậc NPC với kỹ thuật triệt tiêu điện áp common mode

Phan Thành Minh, Nguyễn Văn Nhờ

14:50 – 15:10

147

A New Technique for Controlling Cascade 3/3 NPC Inverter with Common-Mode Voltage Elimination

Nho Nguyen, Son Nguyen, Duong Le and Hoang Huynh

15:10 – 15:30

 183

Direct Torque Control for Matrix Converter Fed Induction Motor Drive Using Fuzzy Logic Controller

Nguyen Phuong Duy, Huynh Trung Nam, Huynh Thai Hoang and Nguyen Van Nho

15:30 – 16:00

                                                    Nghỉ giải lao

 

Pḥng họp 3: Pḥng họp đa năng Viện KH và CN Việt Nam

Thời gian

Bài số

Tên báo cáo

Tác giả

Tiểu ban:  Ứng dụng trong an ninh quốc pḥng

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TSKH. Nguyễn Công Định, PGS. TS. Trần Đức Thuận

08:30 – 08:50

 67

Đánh giá hiệu quả phương pháp dẫn có lượng đón thay đổi thích nghi theo chuyển động của mục tiêu

Nguyễn Công Định, Trần Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Khoa

08:50 – 09:10

 135

Thiết kế hệ thống mô phỏng lái xe BMP1

Nguyễn Công Định, Cao Hữu T́nh

09:10 – 09:30

 140

Tổng hợp bộ điều khiển cho hệ điện khí nén điều khiển cánh lái tên lửa trên cơ sở phương pháp phân khối kết hợp điều khiển trong chế độ trượt

Nguyễn Thành Tiên, Bùi Đức Cường

09:30 – 09:50

146

Khảo sát hệ thống tự động ổn định trên khoang tên lửa được điều khiển bằng phương pháp gas-động mômen

Cao Hữu T́nh, Vũ Hoả Tiễn, Nguyễn Công Định

09:50 – 10:10

 184

Hệ t́m kiếm đa robot trong vùng bị thảm họa sử dụng thuật toán tối ưu bày đàn

Phạm Duy Hưng, Phạm Minh Triển, Trần Quang Vinh

10:30 – 10:50

                                                    Nghỉ giải lao

Tiểu ban:  Điều khiển thông minh, hệ mờ, mạng nơ ron, thuật gen (I)

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan

10:50 – 11:10

 75

Điều khiển quá tŕnh MIMO sử dụng mạng nơron thích nghi với thuật toán MFA làm mô hình tham chiếu

Nguyễn Quốc Định, Đoàn Quang Vinh

11:10 – 11:30

  88

Implementation of Online Tuning Gain Scheduling Nonlinear PID Controller Using Neural Network

Ho Pham Huy Anh

11:30 – 11:50

143

Cải tiến giải thuật mạng noron SOM áp dụng để phân cụm màu ảnh

Lê Anh Tú, Nguyễn Quang Hoan

11:50 – 12:10

 86

Phân loại chuỗi theo biến cục bộ và biến toàn cục

Phạm Trung Dũng,Đặng Thúy Hằng

12:30 – 13:30

                                                   Nghỉ ăn trưa

Tiểu ban:  Điều khiển thông minh, hệ mờ, mạng nơ ron, thuật gen (II)

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS. Phan Xuân Minh, PGS. TS. Tô Văn Dực

13:30 – 13:50

 6

Hệ mờ-nơron nhận dạng và điều khiển  điều tốc tuốc bin thuỷ lực

Nguyễn Tăng Cường, Nguyễn Chỉ Sáng, Phạm Văn Đa

13:50 – 14:10

 69

Nghiên cứu thực nghiệm điều khiển mờ áp dụng cho hệ truyền động bánh răng

Lăi Lại Khắc, Hà Lê Thị Thu

14:10 – 14:30

77

Ứng dụng hệ mờ - nơron Takagi - Sugeno trong điều khiển bám hệ động học phi tuyến

Nguyễn Trọng Thuần, Đỗ Trung Hải

14:30 – 14:50

 98

Phương pháp phân cụm mờ trừ loại hai khoảng

Ngô Thành Long, Phạm Huy B́nh

14:50 – 15:10

  160

A Development on Advanced Fuzzy Based Controller Design for Humidity Control of Greenhouse

Minh Duc Nguyen, Viet Boi Chau Luong and Tuong Quan Vo

15:10 – 15:30

  164

Phương pháp tính toán cho hệ logic mờ TSK loại hai tổng quát dựa trên mặt phẳng cắt alpha

Hà Trung Hải, Ngô Thành Long

15:30 – 16:00

                                                    Nghỉ giải lao

 

Pḥng họp 4: Hội trường Viện KH và CN Việt Nam

Thời gian

Bài số

Tên báo cáo

Tác giả

Tiểu ban:  Hệ thống đo lường thông minh

Đồng Trưởng tiểu ban GS. TS. Phạm Thị Ngọc Yến, PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

08:30 – 08:50

102

Điều khiển chống rung bằng phương pháp tạo dạng tín hiệu đầu vào

Lâm Trọng Phương, Dương Minh Đức

08:50 – 09:10

 122

Nghiên cứu xây dựng và phát triển mạng giám sát, điều khiển không dây sử dụng giao thức zigbee/Miwi

Doăn Đạt Phước, Trần Thái Anh Âu

09:10 – 09:30

155

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ đo độ trôi điểm làm việc của bộ điều chế điện quang

Bùi Đăng Thảnh, Bernard Journet, Đào Đức Thịnh

09:30 – 09:50

 158

Nghiên cứu và phát triển phần mềm nhúng đo thông số môi trường trực tuyến qua mạng internet trên cơ sở ARM core

Nguyễn Anh Tuấn, Chu Ngọc Liêm, Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh

09:50 – 10:10

 173

Cảm biến hoá học hoạt động trên cơ sở sóng âm bề mặt và ứng dụng đo độ ẩm

Hoàng Sỹ Hồng Trần Mạnh Hà, Trần Thị Thuỳ Dung

10:10 – 10:30

 169

Nâng cao chất lượng hệ thống cân tàu hỏa động

Nguyễn Trung Dũng, Lê  Thúy Nga

10:30 – 10:50

                                                    Nghỉ giải lao

Tiểu ban:  Các ứng dụng khác

Đồng Trưởng tiểu ban PGS. TS. Bùi Thế Dũng, PGS. TS. Đặng Ngọc Thanh

10:50 – 11:10

 61

Điều khiển thâm nhập cuộc gọi dựa trên chỉ số chiếm dụng tài nguyên cục bộ và toàn cục của lớp lưu lượng

 Vơ Trường Sơn,  Lê Hùng Lân,   Nguyễn Thanh Hải

11:10 – 11:30

  115

Nghiên cứu và thiết kế giao thức truyền thông CAN ứng dụng trong hệ thống xếp hàng tự động

Đoàn Quang Vinh, Trần Thái Anh Âu

11:30 – 11:50

187

Một thuật toán điều khiển mượn kênh cân bằng tải động mạng di động tế bào

Thái Quang Vinh, Đào Mạnh Hà

11:50 – 12:10

 

190

Một số kết quả ban đầu của mô h́nh mô phỏng công suất vệ tinh nhỏ trong MATLAB/Simulink

Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Vương Thị Diệu Hương

12:30 – 13:30

                                                   Nghỉ ăn trưa

Tiểu ban:  Ứng dụng trong y tế và các hệ sinh học

Trưởng tiểu ban  TS. Nguyễn Thế Truyện

13:30 – 13:50

 4

Automated Regularization Parameter Selection in Born Iterative Method for Ultrasound Tomography

Trần Đức Tân

13:50 – 14:10

A Study on Cerebral Perfusion Pressure Control

Nguyễn Chí Ngôn

14:10 – 14:30

 12

Improvement of Distorted Born Iterative Method for Reconstructing of Sound Speed

Duc Tan Tran and Quoc Anh Gian

14:30 – 14:50

 22

Mô h́nh nhà trồng cây với điều khiển tự động ứng dụng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Lâm , Đỗ Quang Minh, Trần Công Thịnh, Phạm  Hữu Nhượng

14:50 – 15:10

 43

Loại bỏ nhiễu trong tín hiệu điện tim ECG bằng phương pháp phân tích thành phần độc lập

Vương Hoàng Nam, Trần Hoài Linh,  Nguyễn Quốc Trung

15:10 – 15:30

 62

Ứng dụng điều khiển và tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe tại nhà

Đoàn Quang Vinh, Trương Thị Bích Thanh

15:30 – 16:00

                                                    Nghỉ giải lao

 

16:00 –17:00

Hội trường lớn Viện CNTT: 

Diễn đàn trao đổi về  Điều khiển học và Chương tŕnh nghiên cứu cơ bản của Nhà nước

Đồng chủ tŕ: PGS. TSKH. Phạm Thượng Cát, PGS. TS. Tạ Cao Minh

17:30 –20:00

Nhà Hàng Vạn Hoa (94 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội):

Lễ bế mạc, Trao giải  thưởng Best papers  và  Tiệc bế mạc Hội nghị