VCCA 2024 hướng đến chủ đề Tự động hóa và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

05/Thg5/2023 21:40:43

Ngày 5/5, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) đã họp thống nhất chủ đề của Hội nghị khoa học và Triển lãm Quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 7 (VCCA 2024) là “Tự động hóa và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế xanh”.

Tại cuộc họp, ông Dương Nguyên Bình – Phó Chủ tịch VAA nhận định, mỗi bộ phận, cá nhân đều cố gắng nỗ lực thì VCCA 2024 sẽ là sự kiện mang lại dấu ấn nhất trong 7 lần tổ chức hội nghị VCCA.

Ông Dương Nguyên Bình – Phó chủ tịch thường trực VAA, Trưởng Ban tổ chức VCCA 2024 khẳng định: “Sau khi được các nhà khoa học, các nhà quản lý góp ý lựa chọn thì đây là chủ đề phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Chủ đề thể hiện rõ vai trò của công nghệ cũng như cộng đồng các nhà khoa học, doanh nghiệp trong lĩnh vực Điều khiển – Tự động hóa đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay. Đặc biệt phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế xanh của Việt Nam, cũng như hội nhập xu hướng phát triển kinh tế chung của toàn cầu”.

Cuộc họp cũng phổ biến và đôn đốc các ban chuyên môn triển khai công việc chuẩn bị cho VCCA 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 – 11 tháng 5/2024.

VCCA là Hội nghị khoa học quốc tế do Hội Tự động hóa Việt Nam chủ trì tổ chức lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức 2 năm một lần, VCCA 2024 sẽ là lần thứ 7 được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là đơn vị đăng cai, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng là đơn vị phối hợp tổ chức.

Trước đó, để triển khai hoạt động cho VCCA 2024, ngày 21/3, lãnh đạo Hội Tự động hóa cùng đại diện các Ban đã có chuyến công tác tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam thống nhất một số nội dung công việc.

Đỗ Phương