HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM: MỘT NHIỆM KỲ TRĂN TRỞ
HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM: MỘT NHIỆM KỲ TRĂN TRỞ
Hội TĐH TPHCM tặng robot vận chuyển thiết bị phun khử khuẩn phục vụ công tác phòng chống COVID-19
Hội TĐH TPHCM tặng robot vận chuyển thiết bị phun khử khuẩn phục vụ công tác phòng chống COVID-19
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ - Hội TĐH Việt Nam (VAA) & Chungbuk Technopark - Gyeongbuk Technopark
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ - Hội TĐH Việt Nam (VAA) & Chungbuk Technopark - Gyeongbuk Technopark
Hội Nghị Entech 2015
Hội Nghị Entech 2015
Đại Hội Hội Tự Động Hóa TP.HCM Nhiệm Kỳ V (2019-2024)
Đại Hội Hội Tự Động Hóa TP.HCM Nhiệm Kỳ V (2019-2024)