Hoạt động trong nước

VAA tham gia Diễn đàn Quốc tế APEC thúc đẩy chính sách sản xuất thông minh

“Diễn đàn quốc tế APEC về thúc đẩy chính sách sản xuất thông minh” đã khai mạc ngày 11/9, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đại diện tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bao gồm: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hoa Kỳ, Việt Nam và Đài Loan, cũng như đại diện từ các học viện và ngành công nghiệp, các nhà tích hợp hệ thống, nhà sản xuất địa phương đã tham dự diễn đàn.

Hoạt động quốc tế

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về trí tuệ, cần vai trò của người đứng đầu

Tại Việt Nam, kể từ khi Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia (vào năm 2020) đã có nhiều bộ/ngành, doanh nghiệp bắt tay vào xây dựng kế hoạch CĐS cho đơn vị mình.