Welcome to VCCA-2011 Hanoi, Vietnam

         
"Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Hội nghị xin tham khảo tại trang web
http://www.automation.org.vn/vcca-2011
hoặc liên hệ trực tiếp tới Ban thư ký Hội nghị:
Tầng 6, số 105 Hoàng Văn Thái"