Hội Khoa học Công Nghệ tự động Việt Nam thông báo
Kể từ ngày 20/02/2008.Hội Khoa học Công Nghệ Tự động VIệt Nam đổi tên thành Hội Tự động hoá Việt Nam.
Thông báo tuyển sinh năm 2007 - 2008
Trường trung cấp nghề kỹ thuật cao Bắc Ninh - Trực thuộc Hội Khoa học Công nghệ Tự động Việt nam.
Th­­ư Mời Các Ông (Bà) Uỷ Viên BCH Trung Ương Hội KHCN Tự Động Việt Nam
Hội KHCN Tự động Việt Nam là thành viên Ban tổ chức Hà Nội Techmart 2006. Nhân dịp Hanoi Techmart 2006, chủ trì hội thảo về “ Thực trạng phần mềm điều khiển công nghiệp” hiện có trong các Xí nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 24/09/2006
Phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu
Nói chuyện với lãnh đạo Bộ Khoa học - Công nghệ ngày 23/9, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi sự nghiệp phát triển khoa học công nghiệp cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.