Thông báo tuyển sinh năm 2007 - 2008

06/Thg5/2008 16:09:52

Tuyển sinh đào tạo ;
1. Các ngành:
Điện - Điện tử – Tự động hoá và hàn điện;
Nông nghiệp công nghệ cao;
2    Thời gian đào tạo dài hạn 24 tháng và ngắn hạn;
Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề bậc thợ 3/7;
3    Đối tượng học sinh, học xong chương trình PTTH;
Hồ sơ đăng ký theo mẫu của bộ giáo dục và đào tạo;
4    Khai giảng 20 tháng 11 năm 2007
Nơi nhận hồ sơ: Tại ( Tầng 3 ) Tòa nhà  Số 105  - Phố  Hoàng Văn Thái - Quận Thanh xuân – Hà Nội
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel  04.2157057; 04.2157058; Fax: 5 665 328