Sơ đồ tổ chức Hội

Kết qủa giao lưu trực tuyến trên VnMedia ngày 30-6-2006

Giao lưu trực tuyến với chủ đề “CNTT-truyền thông đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo”, do CIFPEN tổ chức ngày 30-6-2006 trên website của VnMedia, địa chỉ www.vnmedia.vn

Sơ đồ nhân sự

Chùm ảnh giao lưu trực tuyến ngày 30-06-2006 tại VNMedia của mạng CIFPEN

Giao lưu trực tuyến trên mạng Internet là một hình thức mới nhằm tạo ra kênh truyền thông đa chiều (multiway) giữa các khách mời chuyên gia về lĩnh vực chủ đề thảo luận và cộng đồng nhằm tăng cường đối thoại, phát hiện các vấn đề mới giúp ứng dụng CNTT và truyền thông cho phát triển đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo, đó là mục tiêu của giao lưu trực tuyến lần 2 ngày 30-6-2006

Ban chấp hành TW

Tin tức chưa được cập nhật

Ban thường vụ

Tin tức chưa được cập nhật