Bài 2: BÁO CÁO VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TỔNG THỂ – MỘT CÁCH NHÌN ĐÁNH GIÁ (THAM KHẢO CHO VIỆT NAM) – VIETNAM ĐANG Ở ĐÂU NĂM 2016 VÀ DỰ BÁO NĂM 2021

02/Thg2/2018 14:11:44

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Theo kết quả nghiên cứu của DII 4.0 (Danish Institute of Industry 4.0, Đan Mạch) khảo sát 120 nước về mức độ sẵn sàng Industry 4.0 dựa trên 7 nhóm tiêu chí lớn (pillars) và 23 độ đo (measurement) thành phần với 7 nhóm trọng số cho 7 tiêu chí và 24 trọng số cho độ đo để xếp hạng (Ranking theo điểm 0-10) cho 120 nước năm 2016 và cho bức tranh dự báo (Outlook) cho 5 năm sau 2021 của các nước nghiên cứu (theo số liệu IMF). Trong các nước Đông Nam Á có 7 nước đại diện là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippine, Vietnam và Cambodia được đưa vào đánh giá trong Báo cáo 2016 này. Về phương pháp luận khoa học và tiêu chí đánh giá sẽ được giới thiệu trong một dịp khác. Sau đây là một số kết quả tham khảo.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Năm 2016 chỉ số sẵn sàng Industry 4.0 ở Đông Nam Á là Singapore_6.1 (xếp thứ 1 thế giới trong 120 nước nghiên cứu), Malaysia_4.4 (22), Indonesia_3.1 (44, giảm 3 bậc), Philippine_3.0 (44), Việt Nam_2.1 (91) và Cambodia_1.5 (115)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Theo dự báo 2021 (5 năm sau) chỉ số sẵn sàng Industry 4.0 ở Đông Nam Á sẽ là Singapore_7.1 (vẫn xếp thứ 1), Malaysia_4.9 (vẫn xếp thứ 22), Indonesia_3.2 (41), Philippine_3.2 (46, giảm 2 bậc), Việt Nam_2.1 (89 tăng 2 bậc) và Cambodia_1.5 (115 vẫn giữ nguyên)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Các thông tin khác của Báo cáo như bản đồ mức độ sẵn sàng Industry 4.0 (0-8) và tỷ lệ tăng trưởng giá trị gia tăng sản xuất theo % GDP của từng nước (0-30%) cũng như phân bố khu vực theo gam màu (đỏ, vàng, xanh) tương ứng với (thấp, trung bình, cao) và vị trí Vietnam ở góc trái dưới (màu đỏ) cho thấy chúng ta nằm ở vị trí khá khiêm tốn 2.1 / 8 và vị trí thứ 91.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

DII 4.0 là một tổ chức phi lợi nhuận của Đan Mạch được thành lập với mục đích thúc đẩy ngành công nghiệp 4.0 tại Đan Mạch và tạo điều kiện việc áp dụng Công nghiệp 4.0 trong sản xuất của Đan Mạch. DII 4.0 là tổ chức duy nhất liên quan đến ngành công nghiệp 4.0 ở Đan Mạch.

Theo DII 4.0 – Minh Thắng

Không có văn bản thay thế tự động nào.