Công nghệ thông minh với tiến trình chuyển đổi số tại Bến Tre

04/Thg7/2022 11:37:03

Các đại biểu tham quan các thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Ngày 2/7, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức hội thảo “Công nghệ thông minh với tiến trình chuyển đổi số”. 

Các đồng chí: Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho rằng, chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương.

Phát triển công nghệ thông minh không thể tách rời mà phải gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Đây vừa là nền tảng, vừa là động lực để bắt kịp đà phát triển của thế giới. Các hệ thống công nghệ thông minh là điều kiện để tối ưu hóa năng suất lao động, tiết giảm nhân lực lao động thủ công, chi phí sản xuất, tạo đà cho sự đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tham luận của các đại biểu tại hội thảo tập trung các nội dung: Xây dựng và quản trị thành phố thông minh; doanh nghiệp và công nghệ thời đại 4.0; Bến Tre, nền tảng cho chuyển đổi số và đô thị thông minh; tự động hóa với chuyển đổi số và nền kinh tế thông minh; mô hình làng thông minh trong phát triển dịch vụ thông minh…

Từ đó, các đại biểu chia sẻ và kết nối những kinh nghiệm, các giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện công nghệ thông minh với tiến trình chuyển đổi số. Đồng thời, chương trình tạo cơ hội, điều kiện để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Bến Tre trao đổi, kết nối giữa bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong khu vực đã và đang triển khai hiệu quả các giải pháp công nghệ thông minh với tiến trình chuyển đổi số.

Theo Nhandan.vn