Họp Ban châp hành Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA)

28/Thg9/2008 18:02:15

Mở đầu cuộc họp định kỳ Ban chấp hành TĐH hóa Việt nam, ông Phạm Ngọc Thăng, phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội TĐH Việt nam đã phát biểu về định hướng hoạt động xúc tiến thương mại tự động hóa-đo lường-điều khiển đến năm 2010 của Hội TĐH Việt Nam về sự cần thiết hoạt động XTTM, cở sở pháp lý của chương trình XTTM trọng điểm quốc gia, các hình thức xúc tiến thương mại điển hình và đặc biệt CT XTTM năm 2009 của Hội Tự động hóa Việt nam.

Chủ tịch Đỗ Hữu Hào đã chủ trì cuộc họp BCH với Bản tổng kết báo cáo tình hình hoạt động của TTK Phạm Ngọc Thăng từ sau Đại hội III đến nay (1/10/2007-28/9/2008) về các mặt như: công tác tổ chức, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, giao dục đào tạo, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như triển lãm Automa 2008, tổ chức khảo sát thị trường công nghệ Hoa kỳ (năm 2007 có 2 đoàn đi Đức và Du Bai), đón và làm việc với 8 đoàn nước ngoài, các hoạt động phản biện xã hội nghề nghiệp, tư vấn chính sách, hội thảo khoa học (TechMart Hà Nội), và đặc biệt xây dựng CT XTTM năm 2009 với 4 dự án và công tác tài chính của Hội.