Mời doanh nghiệp tham gia chương trình XTTM quốc gia tại Thái Lan

03/Thg4/2009 15:12:02

HỘI TỰ ĐỘNG HÓA
VIỆT NAM
Số: 79 /HTĐH
(V/v: mời doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTMQG 2009 triển lãm tại BangKok ThaiLan)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                              
         Hà Nội, ngày 04 .tháng 04 năm 2009

 
Kính gửi:  Các doanh nghiệp
 
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1498/ QĐ- BTC ngày 24 tháng 3 năm 2009. Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ tổ chức Tham gia Hội chợ triển lãm chuyên ngành NEPCON BANGKOK tại ThaiLan. Cụ thể như sau:
 
1.Mục tiêu:
- Tạo cho công nghiệp Việt Nam những bước chuyển dịch theo hướng đưa sản phẩm tự động hóa của Việt Nam đến với thị trường Thái Lan và Quốc tế
- Thúc đẩy giao thương, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, phát triển ý tưởng hợp tác giữa những nhà sản xuất, kinh doanh đến từ các Quốc gia khác nhau.
2. Quy mô: dự kiến 15 doanh nghiệp
3. Thời gian: Từ 25 đến 28/06/2009
4. Địa điểm: BangKok – Thái Lan
5. Ngành hàng: cơ khí, thiết bị điện, công cụ máy móc tự động hóa – đo lường – điều khiển.
6. Đối tượng tham gia: các DN vừa và nhỏ là thành viên của hội và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, Tự động hóa – đo lường – điều khiển trong nước.
7. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia:
8. Chi phí:
● Hỗ trợ của Nhà nước cho các DN tham gia chương trình:
- 100% kinh phí thuê gian hàng
- 100% kinh phí trang trí tổng thể gian hàng khu hội chợ
 ● Các khoản chi phí DN phải đóng góp khi tham gia chương trình: ……USD
Bao gồm:
- Vé máy bay + ăn ở + đi lại + bảo hiểm
- Chi phí vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Thái Lan và ngược lại.
● Phương thức thanh toán:
Sau khi các DN ký hợp đồng nộp trước 50% kinh phí phải đóng góp. Trước khi gửi hàng hóa đi 5 ngày nộp hết 50% số tiền còn lại.
9. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình
Theo hướng dẫn của Hội Tự động hóa Việt Nam và Cục XTTM
10. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình gồm;
 - Mẫu đăng ký của hiệp hội.
 - Giới thiệu và hồ sơ pháp nhân của doanh nghiệp.
 - Hợp đồng
11. Thời hạn đăng ký tham gia: bắt đầu từ 1/4 đến 31/05/2009.
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:
Hội Tự động hóa Việt Nam
Địa chỉ: 105 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 2.2157058
Người liên hệ: Ms. Lan Anh. Mobile: 01698211004
Nguyệt.   Mobile: 0977576234
Trân trọng!
                                                                       

Tài liệu gửi kèm sau khi các doanh nghiệp đăng ký tham gia, Hội sẽ gửi thông tin giới thiệu về:
- Thị trường, ngành hàng dự Hội chợ triển lãm chuyên ngành NEPCON BangKok Thái Lan.
- Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia
- Hợp đồng tham gia triển lãm
TM.HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ
 
 
(Đã ký)
 
 
 
PHẠM NGỌC THĂNG