THÁI LAN 4.0 LÀ GÌ và tại sao Việt Nam chúng ta không xây dựng VIETNAM 4.0 (như là mục tiêu) hơn chỉ là nói về Cách mạng Công nghiệp 4.0 (như là công cụ thực hiện mục tiêu) chung chung ?

02/Thg2/2018 14:11:08

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Thái Lan 4,0 là một tầm nhìn chính sách. Chuyển đổi nền kinh tế truyền thống thành nền kinh tế theo hướng đổi mới … đó là Thái Lan nhiều hơn 4,0 là 1,0, 2,0 và 3,0 trước khi.

THÁI LAN 4.0 LÀ GÌ?

  1. • Thái Lan 1.0 là thời kỳ nông nghiệp. Người dân Thái Lan trồng lúa, trồng trọt, nuôi heo, vịt để sản xuất kiếm được thu nhập và sinh kế.
  2. • Thái Lan 2.0, một kỷ nguyên công nghiệp nhẹ. Trong thời đại này chúng ta có công cụ để giúp đỡ. Chúng tôi sản xuất quần áo, túi xách, đồ uống, văn phòng phẩm, đồ trang sức vv Đất nước có nhiều tiềm năng.
  3. • Thái Lan 3,0 (hiện nay) là một ngành công nghiệp nặng. Chúng tôi sản xuất và xuất khẩu thép, ô tô, khí tự nhiên, xi măng, xi măng, … sử dụng công nghệ nước ngoài. Tập trung vào xuất khẩu.
  4. • Mô hình của Thái Lan 4,0 đó là ổn định, thịnh vượng và bền vững.

Ban đầu, Thái Lan 3.0 tiếp tục phát triển. Nhưng bây giờ nó chỉ tăng 3-4% mỗi năm. Thái Lan đã rơi vào ngưỡng thu nhập trung bình trong hơn 20 năm, trong khi cạnh tranh toàn cầu là cao hơn. Vì vậy, chúng ta phải thay đổi thời kỳ Thái Lan 4,0 để có cơ hội để trở thành một quốc gia có thu nhập cao.

Hiện nay, Thái Lan vẫn đang bị mắc kẹt trong một nền kinh tế mô hình “làm rất ít” nên họ muốn thay đổi “làm ít để biết thêm” sẽ phải chuyển từ việc sản xuất “hàng hóa” vào, “đổi mới” sản phẩm theo định hướng và thay đổi từ lái xe.
• Công nghiệp Đi đến công nghệ điều khiển. Sáng tạo và Đổi mới
• Nông nghiệp phải thay đổi từ nông nghiệp truyền thống. Đi đến nông nghiệp hiện đại Trọng tâm là quản lý và công nghệ hoặc Nông nghiệp Thông minh bởi những người giàu có. Và là một nông dân kinh doanh.
• Chuyển từ các doanh nghiệp nhỏ truyền thống sang các doanh nhân thông minh và các công ty mới thành lập có tiềm năng cao.
• Chuyển từ một mô hình dịch vụ truyền thống, vốn tạo ra giá trị tương đối thấp. Đi đến các dịch vụ có giá trị cao.
• Chuyển đổi từ công nhân có tay nghề thấp sang công nhân lành nghề và tay nghề cao.

Mô hình của Thái Lan 4,0 đó là ổn định, thịnh vượng và bền vững.

Mô hình này sẽ thành công. Phải áp dụng Quyền lực Dân sự Trọng tâm là sự tham gia của khu vực tư nhân, ngân hàng nhân dân, các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu. Kết hợp với việc quảng cáo DNNVV và Khởi động để đi theo cùng một hướng. Nó phải có một cơ sở hạ tầng viễn thông và viễn thông tốt. Internet có tỷ lệ dân số cao nhất. Để có thể kết nối tất cả các lĩnh vực liền mạch.

Cấu trúc của ICT là một yếu tố thành công. Chúng ta sẽ bước qua bẫy của các quốc gia có thu nhập trung bình để có thu nhập cao trong thời đại Thái Lan 4.0 , nó đòi hỏi sự hợp tác của nhiều bên. Phát triển đất nước để đạt được mục tiêu.
Tuy nhiên, phần quan trọng nhất là Thái Lan 4,0 sẽ nhanh hơn và người Thái sẽ có thu nhập cao hơn. Người Thái có khả năng. Và đã thử Đổi mới với những đổi mới có giá trị cao. Các ngành đã cố gắng giúp đẩy những người này. Sức mạnh của đất nước. Với sự hỗ trợ trong mọi khía cạnh. Việc đào tạo. Tài trợ Hỗ trợ và tự tin. Người Thái có thể làm điều đó.
https://www.uih.co.th/en/knowledge/thailand-4.0

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Image result for Thailand 4.0

Không có văn bản thay thế tự động nào.