Thông báo V/v: xây dựng một ấn phẩm giới thiệu về Doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ trong lĩnh vự Tự động hoá – Đo lường – Điều khiển

13/Thg5/2009 11:35:24

THÔNG BÁO
 
 
Hội tự động hoá Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng một ấn phẩm giới thiệu về Doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ trong lĩnh vự Tự động hoá – Đo lường – Điều khiển. Doanh nghiệp quan tâm xin gửi thông tin (theo mẫu đính kèm) về Hội Tự động hoá Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 7, Số 105 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội
e-Mail: tudonghoa@hn.vnn.vn 
Điện thoại  04. 22157058, Fax            : 04. 35665327
Việc đăng thông tin trên ấn phẩm là hoàn toàn miễn phí.