Thư mời tham gia ấn phẩm “DOANH NGHIỆP - SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG HOÁ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN”

22/Thg5/2009 11:41:26

Kính gửi:        …………………………………………………………………….

Trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại 2009, được sự ủy quyền của Hội Tự động hóa Việt Nam, Tạp chí Tự Động hóa ngày nay tổ chức thu thập tài liệu, biên tập và xuất bản ấn phẩm “Doanh nghiệp - Sản phẩm Tự động hoá Đo lường Điều khiển” vào tháng 9/2009. 
 

Ấn phẩm sẽ là một cuốn sách trang trọng, tập hợp thông tin của hầu hết các doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tự động hoá, đo lường, điều khiển trên lãnh thổ Việt Nam. Sự ra đời của cuốn sách này chắc chắn sẽ góp phần đắc lực vào việc hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm công nghệ của cộng đồng các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động và phát triển của Hội, đồng thời nhằm mục đích thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin thương mại và danh mục hàng hoá sản phẩm công nghệ của ngành.

  

Cuốn sách “Doanh nghiệp - Sản phẩm Tự động hoá Đo lường Điều khiển” sẽ là cầu nối giữa Hội với các doanh nghiệp, góp phần tuyên truyền, quảng bá rộng rãi sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu và hàng hóa, thông tin về năng lực của các doanh nghiệp với đối tác, khách hàng.  
 

Hội Tự động hóa Việt Nam và Tạp chí Tự động hoá ngày nay trân trọng kính mời quý doanh nghiệp cung cấp thông tin và tham gia tuyên truyền quảng bá, góp phần hoàn thành tốt ấn phẩm cần thiết và có ý nghĩa này. 
 

  Xin trân trọng cảm ơn!

 

KT. Tổng Biên tập Tạp chí TĐHNN

 

 

 PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Tiến Dũng

   

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN ẤN PHẨM

“DOANH NGHIỆP - SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG HOÁ

ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN” 
 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA 2009 
 

Cơ quan chủ trì : Hội Tự động hoá Việt Nam

Đơn vị thực hiện:  Tạp chí Tự động hoá ngày nay

Kế hoạch xuất bản:

a. Tổ chức thu tập thông tin sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực tự động hoá đo lường điều khiển trong cả nước, thiết lập cơ sở dữ liệu. Xong trong tháng 8/2009.

b. Thiết kế, trình bày, in ấn và phát hành trước Triển lãm AUTOMA 2009 (25-28/9/2009) để phát cho khách đến tham quan tiển lãm.

c. Quy cách ấn phẩm: Với tổng số khoảng 300 trang, kích thước  210 x 275 mm sẽ được in màu chất lượng cao trên giấy couche trắng ngoại.   
 

CẤU TRÚC ẤN PHẨM:

- Phần 1:  Một số bài viết giới thiệu về Hội Tự động hoá Việt Nam, thị trường sản phẩm công nghệ tự động hoá Việt Nam và tầm vóc Doanh nghiệp Tự động hoá Đo lường Điều khiển  Việt Nam.

- Phần 2: Doanh nghiệp và Sản phẩm công nghệ

Giới thiệu thông tin chi tiết về các doanh nghiệp Sản xuất, Kinh doanh, Dịch vụ KHKT, Đào tạo & Nghiên cứu, ứng dụng- triển khai công nghệ tự động, đo lường, điều khiển.

- Phần 3: Quảng bá thương hiệu Sản phẩm và Doanh nghiệp.
 

Nội dung thông tin DOANH  NGHIỆP

- Tên Công ty, tên giám đốc, địa chỉ, số điện thoại, lĩnh vực kinh doanh, năng lực doanh nghiệp.

- Những sản phẩm chào bán, chào cung cấp, chuyển giao công nghệ.

- Các thông tin khác của doanh nghiệp
 

GHI CHÚ:

Thông tin của doanh nghiệp được đăng trên trang Website của Hội Tự động hoá Việt Nam và trên Tạp chí Tự động hoá ngày nay. 
 

XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 
 

TẠP CHÍ TỰ ĐỘNG HOÁ NGÀY NAY

105 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 3.5665328 – 3.5665329  - 0902258545 - 0982 426168

Người phụ trách: Mai Linh

Email: automag@fpt.vn 

Download Mẫu đăng ký thông tin doanh nghiệp